Magdalena Bobro  Absolwentka UJ w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji) oraz Studium Katechetyczno-Filozoficznego w Archidiecezji Chicago. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej jako nauczyciel języka angielskiego oraz filozofii.

Dodaj komentarz