Jarosław Ołowski Prezes Instytutu Gospodarki Narodowej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Polityka Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse, Prawo gospodarcze, MSSF.
Posiada tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu, międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania strategicznego oraz handlu międzynarodowego.

W trakcie kariery zawodowej był między innymi: członkiem zarządu Enea SA ds. Finansowych i Enea Wytwarzanie ds. Ekonomiczno-Finansowych, prezesem zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., prezesem zarządu Optimus S.A., członkiem zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., zastępcą prezesa Agencji Rynku Rolnego, dyrektorem finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/Betts Poland.

.

Dodaj komentarz