Marlena Treichel    Od 1987 pracuje jako nauczycielka a od 1998 do dziś na stanowisku dyrektora szkoły. Ukończone: studia magisterskie, cztery kierunki studiów podyplomowych, ok 70 kursów i szkoleń. Ekspert pozyskiwania środków unijnych. Umiejętności: informatyczne, zarządzania, znajomość przepisów prawa, prowadzenia samodzielnego szkoleń dla nauczycieli i kadry zarządzającej, współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami, w tym liczne o charakterze patriotycznym i wojskowym. Zarządzanie i pisanie projektów o dofinansowanie.

Dodaj komentarz