Maciej Junke        Politolog, obecnie zarządza nieruchomościami w spółce Skarbu Państwa, przedtem przedsiębiorca, a jeszcze wcześniej przez 17 służył w Policji, gdzie przeszedł wszystkie szczeble od posterunkowego, a skończywszy jako Naczelnik Sekcji Kryminalnej. Ukończył studia magisterskie na kierunku politologia oraz studia podyplomowe w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, obrotu nieruchomościami, audytu wewnętrznego oraz ochrony danych osobowych. Obecnie kontynuuje kształcenie na podyplomo-wych studiach MBA. Ma doświadczenie w prowa-dzeniu szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych. Stara się angażować w działalność społeczną, a w tym w duszpasterstwie przedsię-biorców i pracodawców Talent. Był rzecznikiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w powiecie głogowskim. W ostatnich wyborach samorządowych kandydował do Rady Powiatu Głogowskiego z listy Komitetu PiS. Jest członkiem NSZZ Solidarność. W jego obszarze zainteresowań pozostaje zarządzanie zespołami ludzkimi, firmą w oparciu o wartości chrześcijańskie. Uważa, że największą wartością firmy są jej pracownicy. Jeśli są odpowiednio traktowani, to utożsamiają się z firmą, a dzięki temu firma może się rozwijać i przetrwać w trudnych okolicznościach.

Dodaj komentarz