Zakres działalności katedry

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KATEDRY.

KATEDRA FORMOWANIA ORGANIZACJI funkcjonuje w ramach PUNCS. Naszą misję postrzegamy jako praktyczne wsparcie organizacji w osiąganiu przez nie lepszych wyników. Z praktyki życia przedsiębiorstw wiemy, że organizacje, które stawiają w centrum człowieka i budują swoje fundamenty oparte na wartościach chrześcijańskich funkcjonują lepiej, sprawniej i przynosi im to o wiele lepsze rezultaty, także te finansowe.

PUNCS w swym założeniu kształci i formuje członków różnych organizacji którymi zarządzają, czy są ich właścicielami, do samodzielnego ich formowania, właśnie w duchu wartości chrześcijańskich. Nasza katedra dysponując specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie wspiera organizacje na etapie wdrażania realnych zmian, aż po osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.    

Organizacje to żywe, skomplikowane systemy, z mnóstwem interakcji między nimi, złożone z konkretnych osób, gdzie każdy ma swoją historię, miejsce, ale przede wszystkim ogromny, często nie w pełni wykorzystywany potencjał. Człowiek ma potrzebę samorealizacji, także w ramach organizacji, w której pracuje. I tutaj często nie ma potrzeby robić rewolucji ale wystarczy ewolucja, aby obudzić życie w człowieku.

Jeśli człowieka faktycznie postawimy w centrum, a nie tylko w hasłach firmowych, to uruchamia to całkiem inne możliwości dla zespołów, organizacji, dając przestrzeń dla prawdziwej synergii, gdzie 1 + 1 nie równa się 2, ale np. 3 a może i więcej.

Dzięki naszej katedrze organizacje mogą otrzymać wsparcie począwszy od profesjonalnej diagnozy sytuacji wyjściowej poprzez propozycje interwencji na poziomie indywidualnym, zespołów oraz tzw. dużych grup. Nasze podejście jest holistyczne, co oznacza całościowe spojrzenie na organizację i znalezienie często głębszych niewidocznych przyczyn niedomagań, aby nie zajmować się tylko objawami. Wsparcie nasze polega nie tylko na diagnozowaniu, ale także na wspólnym wypracowaniu koncepcji, wspólnym wdrażaniu proponowanych i zaakceptowanych zmian. Pracujemy dla organizacji, ale przede wszystkim z organizacjami, co oznacza, że w proces zmiany angażowani są ludzie ze wszystkich poziomów jej funkcjonowania. Pełnimy niejako rolę moderatora procesu dbając o efekt końcowy, tak aby zmiana pochodziła od ludzi i zakorzeniła się w kulturze danej organizacji.

Zmiany mogą dotyczyć formowania kultury organizacyjnej, wdrożenia różnych systemów zarządzania, np. redukcji wypadkowości, zarządzania przez cele, pracy zespołowej, etc. Dbamy o to aby każde wdrożenie było oparte na fundamencie wartości.

Staramy się wesprzeć organizacje, aby efekty nie polegały tylko na zdobyciu wiedzy, czy nowych umiejętności, ale jeśli to możliwe także lepszych wyników. Mamy wiele przykładów wdrożonych zmian, które przyniosły przedsiębiorstwom konkretne korzyści finansowe, np. zmiana kultury organizacyjnej w sieci sprzedaży detalicznej przyniosła dodatkowe 90 mln marży w ciągu roku. Obniżenie wypadków w przedsiębiorstwie z branży automotive przyniosło zwrot z zainwestowanych pieniędzy (ROI) na poziomie 80% wciągu 1-go roku wdrożenia, etc.    

Zapraszamy zainteresowane przedsiębiorstwa do kontaktu. Możemy niezobowiązująco porozmawiać i wspólnie zastanowić się, jakie istnieją obszary potencjalnej współpracy.