Właściciel BMC Consulting

Marek Cupiał, właściciel BMC Consulting

Konsultant, trener i coach z ponad 24-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju personelu i rozwoju organizacji: prowadzenie treningów, coachingu, doradztwa, projektowanie i wdrażanie zmian, w różnych branżach, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, handlu detalicznym sieciowym, sektorze ubezpieczeniowym, przemyśle energetycznym, budowlanym. Współpracuje z zarządami przedsiębiorstw przy wdrażaniu strategicznych projektów wspierając ich koncepcyjnie, warsztatowo, rozwojowo czy coachingowo. Licencjonowany trener w zakresie opatentowanego procesu EVprocessA® dotyczącego redukcji wypadkowości poprzez skuteczną zmianę podejścia i zachowań pracowników w zakresie BHP.

Główne obszary działania: treningi i programy rozwojowe dla Top Managementu i średniej kadry kierowniczej; Systemy pracy zespołowej na produkcji / rozwój zespołów; Koncepcje i wdrażanie procesów zmian, change management przy fuzjach, restrukturyzacjach, etc.; Systemy zarządzania przez cele – koncepcje i implementacja; Coaching indywidualny i grupowy; Analiza Potencjału i Assessment Center; Koncepcje i moderowanie dużych warsztatów/konferencji (od 250 do 1000 uczestników); Treningi dla kierowników projektów; Koncepcje i moderowanie workshopów problemowych, procesowych, etc.; Wizja, strategie, cele + implementacja; Rozwój trenerów / Szkoła trenerów.

Doświadczenie zdobywał w kraju jak i za granicą (Szwajcaria, Niemcy, Austria). Swoje usługi oferuje w języku polskim i niemieckim.

Absolwent AGH w Krakowie oraz specjalnego, praktycznego 4-letniego, polsko-niemieckiego, rządowego programu GTZ z Eschborn i KIG Warszawa w zakresie „Całościowego zarządzania przedsiębiorstwem”. Pełnił tam także rolę doradcy i trenera. Absolwent wielu kursów z zakresu zarządzania. Był prezesem zarządu, doradcą i trenerem w polsko-niemieckiej firmie doradczo-szkoleniowej EMP Polska Sp. z o.o. w Krakowie. Od 1996 roku prowadzi własną firmę doradczo-treningową.