Waldemar Weihs

Waldemar Weihs

Waldemar Weihs  Działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Także moderator i superwizor. Inicjator współpracy ze Wschodem. Przez 9 lat działał i pracował w MONAR-ze w Zielonej Górze i Nowej Soli, a potem w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz Wałbrzychu, pełnił też funkcję pełnomocnika wojewody jeleniogórskiego ds. zapobiegania narkomanii. W latach 1996-2001 szef dwóch stacji radiowych: Radia „Jowisz” w Jeleniej Górze i potem także Radia „Wałbrzych”. Od 2004 r. pełni funkcję prezesa Fundacji „Merkury”, Przewodniczącego Zespołu ds. komunikacji społecznej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Członka Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Przedstawiciela w Konwencie Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.