Violetta Mackiewicz Sasiak

Violetta Mackiewicz-Sasiak   Emerytowana pielęg-niarka, nadal pracująca na umowie cywilno-prawnej dla Fundacji Energa. Radna miasta Reda, przewodnicząca Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Redzie, od 30 lat aktywna w rozmaitych formach zaangażowania społecznego, a w tym założycielka i przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej od roku 2009 do chwili obecnej, koordynator Ruchu Kontroli Wyborów na Pomorzu w latach 2014-2015.