Redukcja wypadków

REDUKCJA WYPADKÓW POPRZEZ ZMIANĘ PODEJŚCIA DO CZŁOWIEKA.

W wielu przedsiębiorstwach występuje problem z wypadkami. Każdy jeden wypadek to o jeden wypadek za dużo. To straty dla firmy, ale przede wszystkim dla pracownika. Utrata zdrowia, nieraz trwałe kalectwo, czy nawet śmierć a dla rodziny to utrata dochodów i poziomu życia. Człowiek CUD-em jest, a to oznacza jedność w Ciele, Umyśle i Duszy. Jeśli jeden z tych elementów szwankuje, to cały człowiek nie domaga.

Proponujemy sprawdzone narzędzie wdrożone w ponad 70 przedsiębiorstwach w Europie przez ostatnie 20 lat – EVprocessA®. Jest to proces oparty na zmianie kultury organizacyjnej gdzie w centrum stawia się człowieka wraz z jego bardzo często nie wykorzystanym potencjałem, doświadczeniem, kreatywnością, etc. Polega on na uruchomieniu ukrytych możliwości pracownika poprzez zmianę podejścia do niego, opartego na wartościach takich jak oddanie mu szacunku, uznania, jego godności, traktowanie go jak eksperta, fachowca. To z kolei wymaga zmiany zachowań kadry kierowniczej, także opartej na wartościach, np. pokory w stosunku do pracownika, w przypadku jego błędów postawy „chcę zrozumieć”, czy postawy chcę się od ciebie czegoś nauczyć. Takie podejście tworzy przestrzeń do zmiany postawy pracownika, jego zachowań, w tym przypadku tych niebezpiecznych, ryzykownych na te pożądane bezpieczne. Ale nie tylko w stosunku do siebie, lecz także w stosunku do kolegów czy przełożonych. Jeśli tworzymy kulturę organizacyjną opartą na pewnego rodzaju wspólnocie, także wspólnocie celów i korzyści płynących z ich osiągania, zbudowanej na fundamencie wartości, to tworzą się całkiem nowe możliwości dla przedsiębiorstw. Każdy ma w sercu dobro, ale jedni z nas bardziej dostępne, aktywne, a inni poprzez różne historie życiowe mają to dobro głęboko ukryte. Jako przełożony powinienem tworzyć klimat do tego, aby to dobro odkopywać i uruchamiać, aby budzić życie w człowieku. Taka zmiana nie jest możliwa przy podejściu autorytarnym, ciągłym kontrolowaniu, ocenianiu, audytowaniu, wywieraniu presji, a nawet nie przy podejściu neutralnym. Znamy to z praktyki wielu przedsiębiorstw. Jeśli dana organizacja przesiąknie taką kulturą, to często nie zdaje sobie sprawy ile traci, a ile mogłaby zyskać uruchamiając środowisko gdzie w centrum jest właśnie człowiek ze swoimi potencjałami ale i słabymi stronami. Mamy przykłady firm, które do „szczęścia” trzeba było niejako zmusić, a wtedy przekonały się o wielu korzyściach, także, a może głównie tych finansowych.  Ta zmiana zachowań przenosi się w oczywisty sposób nie tylko na współtworzenie przez każdego bezpiecznej, bezwypadkowej kultury, ale także na inne wymiary działalności przedsiębiorstw jak np. na jakość produkowanych produktów, wydajność czy oddolną optymalizację procesów. Wdrażając taki proces EVprocessA® wprowadzamy niejako do organizacji „pozytywnego konia trojańskiego”.

Opis projektu.

Cel Projektu:                     zero wypadków

Jak:                                     wdrożenie EVprocessA®, implementacja nowego podejścia

Czas wdrożenia:               wsparcie przez 1 rok lub do momentu ustabilizowania  się zmiany

Kroki w projekcie:           

 1. Dobra diagnoza i zrozumienie istniejącej kultury bezpieczeństwa firmy
 2. Wypracowanie indywidualnej koncepcji opartej na procesie EVprocessA®
 3. Włączenie w proces Kadry Kierowniczej
 4. Przekonanie i włączenie pracowników oraz firm zewnętrznych
 5. Wdrożenie narzędzi
 6. Intensywny trening nowych kompetencji i zachowań
 7. Stabilizacja nowego podejścia i zachowań

Korzyści:                           

 • zerowa lub zdecydowanie mniejsza liczba wypadków
 • projekt może się sam sfinansować, a nawet pozwoli zarobić (mamy przykład ROI na poziomie 80%)
 • obniżenie kosztów związanych z L4
 • nowa kultura dająca korzyści w wielu innych obszarach poza bezpieczną pracą, np. lepsza jakość, wydajność, etc.
 • poprawa atmosfery
 • aktywna postawa pracowników