Rajmund Niszczota

Rajmund Niszczota   Urodzony w 1953 roku w Ciechanowie. W Toruniu ukończył Uniwersytet im. M. Kopernika z tytułem magistra ekonomii. Jest członkiem Rady Pastoralnej w Szkole Nowej Ewangelizacji diecezji płockiej i członkiem zarządu Akcji Katolickiej przy parafii św. Józefa w Ciechanowie. Jest żonaty, ojciec trzech synów