Mateusz Łęgowski

Mateusz Łęgowski   Socjolog, 34 lata. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył Socjologię ze specjalizacją ekonomiczną (gospodarczą), jak również na Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku Socjologia (specjalizacja: Socjologia Sportu). Uczestniczył w wielu zajęciach przygotowujących do pracy w zawodach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zajmuje się analizą społeczną i statystyczną, a także pogłębia swoją wiedzę w dziedzinach ekonomii i demografii. Kandydował na radnego.