Marcin Czarnacki

Marcin Czarnacki    Przedsiębiorca. Absolwent ekonomii (KUL, Instytut Ekonomii), doktor nauk ekonomicznych (SGH, Kolegium Gospodarki Światowej). W latach 2002-2007 pracownik naukowy Instytutu Ekonomii KUL, w okresie 2002-2014 w bankowości korporacyjnej; w latach 2014-2018 dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych oraz rozwoju ośrodka B+R w prywatnej jednostce służby zdrowia. Od 2016 r. własna działalność gospodarcza. Zawodowo zajmuje się analizą finansową, tworzeniem biznesplanów, studiów wykonalności, wycen przedsiębiorstw. Doradza firmom ws. montażu finansowego inwestycji, pomaga w pozyskiwaniu finansowania dłużnego z banków krajowych, jak i bezpośrednio z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jak również środków dotacyjnych krajowych i europejskich. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu finansów dla kadry menedżerskiej, jak również dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.