ks. abp. prof. Andrzej Dzięga

ks. abp. prof. Andrzej Dzięga
Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński. W 1995 na podstawie rozprawy: „Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 1998 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2014 otrzymał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy z 20 grudnia 2017 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski.