Julia Wdowin

Julia Wdowin jest asystentem naukowym w Bennett Institute for Public Policy. Współpracuje z profesor Diane Coyle nad programem „Dobre samopoczucie, postęp i polityka publiczna”. Badania Julii skupiają się na tym, jak można osiągnąć dobrobyt za pomocą dóbr ludzkich, społecznych i naturalnych oraz jak należy mierzyć dobrobyt poza wzrostem gospodarczym. Julia posiada tytuł licencjata i magistra, odpowiednio, na Uniwersytecie w Cambridge i Warwick oraz dyplom z ekonomii na Uniwersytecie w Cambridge. Od roku zajmuje się również doradztwem w zakresie rozwoju gospodarczego. Jej dotychczasowe badania koncentrowały się na powiązaniu etyki z polityką publiczną oraz badaniach empirycznych.