Forum Polonii Gospodarczej (FPG)

Cele FPG:

  1. Integracja Polonii Gospodarczej wokół ideii R.Schumana
  2. Budowanie networkingu przedsiębiorców polskich i polonijnych
  3. Budowanie kooalicji w UE w celu wpływania na prawodawstwo unijne sprzyjające
    rownouprawnionemu rozwojowi polskich przedsiębiorstw na terenie UE
  4. Budowanie koalicji na rzecz wzmacniania siły współpracy z Polskim Rządem
  5. Synergia polskich i polonijnych przedsiębiorstw w celu budowania siły gospodarczej Polski
  6. Promowanie patriotyzmu i solidaryzmu gospodarczego
  7. Aktywowanie przedsiębiorców jako słuchaczy PUNCS

Rejestracja na Forum