dr Witold Adamczyk

dr Witold Adamczyk  witold_adamczyk@poczta.onet.pl   Absolwent KUL, Wydział  Nauk społecznych – Psychologia.

Rozprawa doktorska zatytułowana: Okoliczności decyzji wyboru zawodu Artysty Sztuk Wizualnych a jakość funkcjonowania w profesji.  Badania porównawcze artystów polskich i niemieckich, KUL Lublin, Psychologia.

Tematyka badawcza: studia  zależności przebiegu rozwoju indywidualnego osobowości twórczych od rodzaju motywacji  wyboru zawodu.

Student Fachhochschule DESIGN w Bielefeld, Niemcy – specjalizacja Film,

Studia uzupełniające na Wydziale Socjologii – Uniwersytet Bielefeld

Studia na Wydziale Psychologii – Uniwersytet Bremen

Trzykrotny stypendysta Kopernicus Creis Geselschaft Oerlinghausen, Universytet Bielefeld.

Animator kontaktów polsko – niemieckich na poziomie uniwersytetów, miast partnerskich, wydziałów kultury i środowisk biznesowych. 

Promotor około 60 prac magisterskich z Psychologii oraz  Pedagogiki.  

Aktywność  dydaktyczno, naukowa  i badawcza

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Wychowania Plastycznego, Cieszyn.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Fachhochschule DESIGN w Bielefeld, Niemcy. 

Realizowana tematyka: Problematyka kształtowania przekazu filmowego oraz  prawidłowości  jego percepcji.

Projekt badawczy: Badania etnograficzne środowiska gminy Lilienthal, Niemcy zakończone filmem dokumentalnym: „Lilienthal – hier leben wir”.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Społecznych – Psychologia, Lublin. 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno – Humanistycznej ATH, w Bielsku Białej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Antropologii.

Projekt badawczy: Percepcja wiodącej postaci ekranowej w środowiskach młodzieżowych – Psychologiczny Model Widza Kinowego

Pracownik naukowo-dydaktyczny Humanitas, Wydział Psychologii 

Projekt badawczo etnograficzny zakończony realizacją  filmu dokumentalnego portretującego wybitnego polskiego Architekta Stanisława Niemczyka – „Architekt”.

Pracownik naukowo-dydaktyczny  Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej EUST w Radomiu