dr Alina Baran

Alina Baran  Doktor nauk ekonomicznych. Stypendystka ONZ w Państwowym Instytucie Studiów Demograficznych (Institut National d’Etude Demographiques) w Paryżu. Wieloletni nauczyciel akademicki (SGPiS) SGH, UKSW. Wicedyrektor Departamentu Usług Społecznych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Obecnie emeryt