dr Adrian Markiewicz

Adrian Markiewicz   jest absolwentem ekonomiki i organizacji transportu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz doktorem w dyscyplinie ekonomii i finansów. Obecnie pracuje na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie jako adiunkt, gdzie prowadzi wykłady głównie z obszaru zarządzania, finansów i bankowości; w tym w języku angielskim dla studentów z zagranicy. W przeszłości był dyrektorem zarządzającym pionem rynku korporacyjnego w Banku Ochrony Środowiska, a wcześniej w tym banku sprawował funkcję dyrektora regionalnego; dwukrotnie był członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie gdzie m.in. sprawował nadzór nad departamentami: Gwarantowania depozytów bankowych, Działalności pomocowej dla banków, Rachunkowości oraz Informatyki. Był doradcą klienta strategicznego i p.o. dyrektora oddziału w Pomorskim Banku Kredytowym w Szczecinie, a także dyrektorem oddziału w Banku Pekao SA oraz w Alior Banku. Pracował też na stanowisku kierownika działu Strategii i Planowania w Polskim Radiu. Współpracę z rozgłośnią radiową rozpoczął w szczecińskim Radiu AS, gdzie głównie prowadził audycje muzyczne (głównie „Gorączkę sobotniej nocy”), publicystyczne, w tym o charakterze religijnym (Qumran), a także był realizatorem dźwięku. Zanim trafił do radia, przez lata realizował się jako DJ. W chwilach wolnych, hobbystycznie  wraca za konsoletę, nie tylko ze słuchawkami, ale przede wszystkim z mikrofonem! Niemal całą swoją młodość poświęcił grze w drużynie piłkarskiej Stali-Stocznia Szczecin. Ta wspaniała przygoda i szansa na wymarzoną sportową przyszłość została zatrzymana przez kontuzję. Po latach, ale już amatorsko, powrócił do swojej ukochanej dyscypliny sportu, którą czasami dzieli głównie z narciarstwem.