Coaching

COACHING

Jedną z metod pomocnych w budowaniu także kultury organizacyjnej opartej na wartościach jest z pewnością coachingi indywidualny czy też grupowy.

Coaching indywidualny to forma interaktywnego, poufnego i osobistego wsparcia przez doświadczonego trenera, tak aby coachee mógł  szybciej się rozwijać, samodzielnie rozwiązywał swoje problemy a w konsekwencji  polepszył efekty swoich działań.

Dzięki tej formie wsparcia jego uczestnicy ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. To uruchomienie możliwości, które są w każdym z nas.

Doświadczony coach pomaga znaleźć swoją własną drogę. Na życzenie może pomóc uzyskać głębszy wgląd w siebie aby np. podjąć próbę zrozumienia swoich zachowań, oddziaływania na innych, etc.

Nasza praca w procesie coachingowym  opiera się na podejściu holistycznym, obejmującym zarówno tematy osobiste jak i biznesowe. Takie podejście w połączeniu z doświadczeniem życiowym, menedżerskim oraz umiejętnościami diagnostycznymi naszych  coachów jest w praktyce bardzo skuteczne i przy spełnieniu koniecznych warunków może przynieść wymierne, wieloaspektowe rezultaty.

Tak rozumiane podejście  może być pomocne w wewnętrznym, zgodnym z własnym sumieniem formowaniu przekonań, zachowań a w konsekwencji postaw opartych na wartościach. Człowiek jest CUD-em, czyli powinien być jednością Ciała, Umysłu i Duszy. Zapominając o tej harmonii, a skupiając się tylko na wybranych elementach, nasz wysiłek może nie prowadzić do pożądanych rezultatów. Od czego tu zacząć pracę? Od C, od U czy od D? I jak pracować nad tak pojętą harmonią? O tym zainteresowana osoba może porozmawiać z trenerem i poszukać odpowiedniej dla siebie drogi.

Formuła tak przez nas rozumianego coachingu, wpisuje się w naszą szerszą ideę Uniwersytetów Społecznej Nauki Kościoła Jana Pawła II i Roberta Schumana

Kroki w coachingu:

 • Wstępna rozmowa, ustalenie kontraktu/zasad
 • Diagnoza sytuacji wyjściowej coachee
 • Ustalenie celów coachingu
 • Sesje coachingowe: praca nad konkretnymi obszarami do rozwoju, wsparcie w rozwiązaniu problemów, wyzwań, …
 • Ewaluacja rezultatów coachingu

Przykłady interwencji coachingowych, z praktyki naszych trenerów:

 • Manager chce uzupełnić, polepszyć umiejętności w zarządzaniu zespołem
 • Pracownik wchodzi w rolę kierownika lub obejmuje nowy zespół
 • Nowo zatrudniony manager przyszedł z firmy, która miała zgoła inną kulturę organizacyjną i rodzi to określone problemy
 • Manager czuje się wypalony i jego efektywność spadła
 • Kierownik zarządza autorytarnie, kosztuje go to utratę zdrowia a zespół daje tylko to, co jest wymagane
 • Manager miał złe wzorce zarządzania od swoich wcześniejszych przełożonych, co przekłada się na jego (nieświadomy) styl kierowania
 • W gronie kierowników są ukryte konflikty
 • Manager dostał zadanie polegające na wdrożeniu nowego systemu w firmie i spotkał się z oporem
 • Kierownik projektu ma problemy z motywacją członków zespołu projektowego i postępami prac w projekcie
 • Sprzedawca awansował i wchodzi w rolę Key Account Managera
 • Prezes i właściciel firmy kupił inny zakład produkcyjny i efektywność w nim spadła
 • Manager potrzebuje wsparcia w zmianach organizacyjnych, sytuacjach kryzysowych/konfliktowych, optymalizacji procesów, polepszenia współpracy pomiędzy działami, optymalizacji produkcji itp..

Efektywną formą coachingu indywidualnego jest coaching on the job.