Aktualności

SZKOŁA DUCHOWOŚCI SCHUMANA. 14.01.2021

W dniu 14.01.2021 na platformie MS Teams odbyła się comiesięczna Szkoła Duchowości Schumana. Spotkanie to było poświęcone tematowi Solidaryzmu, który jest jednym z sześciu bloków tematycznych Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego Św. Jana Pawła II i Roberta Schumana. PUNCS rusza 6 lutego 2021. W części pierwszej odbyła się dyskusja uczestników a w części drugiej O. Jacek Gniadek przybliżył nam temat solidaryzmu w kontekście Katolickiej Nauki Społecznej. Dyskusja, która miała miejsce po wykładzie dotyczyła praktycznego zastosowania idei solidaryzmu w życiu społecznym i różnego rodzaju instytucjach oraz przedsiębiorstwach.

Moja osobista refleksja podczas tego spotkania skłoniła mnie do zapisania definicji formowania:

DZIELENIE SIĘ + SERCE = FORMOWANIE

Chodzi tutaj o formowanie innych, z którymi mamy kontakt. Samo dzielenie się może nie wystarczać, ponieważ może np. wynikać z własnego ego, chęci bycia lepszym, czy nawet wyrzutów sumienia, że powodzi mi się lepiej. Ale jeśli w to włożę jeszcze serce i to wyrażę, wówczas powstaje szansa, że ten, z którym się dzielę czuje się zauważony i może mieć refleksję, która może zapoczątkować u niego zmianę. Ale dzielenie się nie musi dotyczyć tylko wartości materialnych, ale także, albo głównie, to co każdy z nas ma, czyli dzielenie się partnerstwem, uznaniem, szacunkiem, etc., tak aby oddać mu jego godność np. pracownikowi bez względu na to, gdzie znajduje się on w hierarchii firmy. Jeśli jako przełożony przychodzę do swojego pracownika i mam postawę pokory, nastawienie, że jestem ciebie ciekaw, chcę się czegoś od ciebie nauczyć, to może to być początek uruchomienia pewnej przemiany w postawie człowieka, także dla dobra firmy.

Ciekaw jestem Waszych opinii i doświadczeń w tym względzie.