Zyta Klonowska

Zyta Klonowska Specjalista od analiz biznesowych w branży IT od ponad 12 lat, wykładowca, wdroże-niowiec oprogramowania zintegrowanych syste-mów informatycznych bazujących na wzorcach biznesowych klasy ERP Sage, Insert, Optima, Fakt. Doradca biznesowy, trener biznesu i Administracji Publicznej, superwizor oraz coach. Prowadziła audyty zewnętrzne na zlecenie firm, korporacji, administracji publicznej. Opracowywała na zlecenie klientów analizy biznesowe. Wdrażała oprogramowanie do obsługi analizy biznesowej „szyte na miarę” Symfonia. Zajmowała się budżetowaniem i controlingiem. Pracowała na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, począwszy od asystenta prezesa spółki, księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Prowadziła audyty na zlecenie organów administracji publicznej. Jest autorem artykułów o tematyce biznesowej, podatkowej, prawniczej i ekonomicznej dla Biuletynu Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego PNKV w Holandii. Pracowała w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni jako wykładowca akademicki. Pełni funkcję Dyrektora Generalnego w firmie szkoleniowo-doradczej. Zajmuje się doradztwem biznesowym, wdrożeniami oprogramowania biznesowego, księgowego, kadrowo-płacowego, handlowego, logistycznego, Symfonia, Insert, Optima Fakt. Posiada certyfikat trenera i coacha. Od 2005 r. dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z uczestnikami szkoleń. “Praca z ludźmi, to moja pasja. Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem”.