Wojciech Moskała

Wojciech Moskała   23 lata, freelancer. Od urodze-nia jest mieszkańcem Lublina. Tutaj chodził do szkół, a obecnie odbywa studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunkach Ekonomia (studia I stopnia) oraz Teologia (studia jednolite magisterskie).