Witold Sławiński

Witold Sławiński   emerytowany chirurg – choroby naczyń – współprowadzący prywatną lecznicę ZOZ. Terapia choroby naczyń, diabetologia, chirurgia dziecięca.