Tomasz Majek

Tomasz Majek  Student, informatyk, wolontaryjnie zaangażowany w prace Instytutu Myśli Schumana, autor niniejszej strony internetowej.