Sebastian Moryń

Sebastian Moryń   41 lat, z wykształcenia filozof i etyk, ukończył studia na Akademii Ignatianum w 2004 roku. Obecnie mieszka w Warszawie i pracuje jako manager Social media w PGE. Całe jego życie było związane z portalami konserwatywno religijnymi. Jego pasją jest filozofia personalistyczna, fenomenologia oraz życie społeczno-polityczne.