Ryszard Łopaciński

Ryszard Łopaciński  Energetyk, pracownik Polskiej Grupy Energetycznej, w wieku 59 lat, ojciec sześciorga dzieci. Były radny Piotrkowa Trybunalskiego, członek, sprawny lider oraz inicjator wielu form działalności społecznej i katolickiej, a w tym tworzenia społecznych placówek oświatowych, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach, a w tym dotyczących nauczania społecznego Kościoła oraz formowania liderów i animatorów wspólnot, prorodzinnych, związkowych i zawodowych. Działacz NSZZ „Solidarność”.