Rafał Kozikowski

Rafał Kozikowski – Wiceprezes Zarządu w Fundacji Zdumienie. Student Zarządzania Finansami i Rachunkowością w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego z kwalifikacjami kierownika wypoczynków. Od 7 lat czynny organizator i wychowawca wypoczynków dzieci i młodzieży.