Przemysław Rudnicki

Przemysław Rudnicki  36 lat, nauczyciel pracujący w szkole podstawowej. Studia licencjackie z historii ukończył w 2008 roku na Wydziale Pedagogicznym- Artystycznym w Kaliszu – filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra uzyskał w 2011 roku na kierunku Stosunki Międzynarodowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.