prof. Magdalena Zdun

prof. Magdalena Zdun     zdunm@uek.krakow.pl    dr habilitowana w zakresie nauk socjologicznych, profesor nadzwyczajna w Katedrze Geografii Społeczno Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorat uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, magister inżynier geodezji po Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajmuje się socjologią gospodarki i rozwoju, teorią rozwoju gospodarczego i innowacji.