Praca zespołowa

SYSTEMY ZESPOŁOWE

Dobry zespół to synergia. A synergia oznacza, że razem możemy o wiele więcej niż każdy z osobna. Matematyka tutaj nie działa, ponieważ 1+1+1 może dać np. 5. W różnorodności i wzajemnym uzupełnianiu się jest ogromna siła. Każdemu z nas Pan Bóg dał niepowtarzalny zestaw talentów. Albo ich użyjemy, albo je zakopiemy. Każdy z nas pasuje do jakieś układanki. Każdy z nas pamięta zabawę klockami i układanie różnych ciekawych, niepowtarzalnych konstrukcji. Czasami, jak właśnie z tym klockiem, trzeba go kilka razy poobracać, zanim spasuje do całości, spełni swoją rolę, niejako zrealizuje się i stanie niezbędnym elementem, bez którego całość nie zadziała. Szczególnego znaczenia nabiera więc pojęcie „synergizuj” czyli doceniaj i wykorzystuj różnorodność każdego członka w zespole.  Ale i czasem jest tak, że ten klocek pozostaje klockiem jakim był, często rezerwowym, ponieważ nie został odpowiednio „poobracany i dopasowany”. Talenty bywają też wrażliwe i potrzebują odpowiedniego środowiska do ukazania się w pełnej okazałości. I tutaj potrzebna jest świadomość wartości i korzyści jaką dają zespoły, umiejętność odpowiedniego spojrzenia na zespół, pokierowania nim, uruchomienia potencjału, etc. Jest to rola dla lidera zespołu, którego główną misją powinno być obudzenie życia w każdym człowieku a poprzez to i w zespole.

Z naszego wieloletniego doświadczenia możemy zaproponować konkretne przedsięwzięcia w ramach szeroko rozumianej pracy zespołowej. Mogą one stanowić proces, ale też każde z nich może zostać opracowane i wdrożone osobno.

 • Zbudowanie zespołu
 • Kierowanie zespołem
 • Systemy pracy zespołowej
 • Współpraca pomiędzy zespołami

Projekt: Budowanie zespołu

Cel:        Uruchomienie niewykorzystanych potencjałów tkwiących w zespołach

Opis:      Projekt budowania zespołu to w początkowej fazie wydarzenia o charakterze warsztatowym, a następnie on the job, mające na celu ich zbudowanie, przebudowanie lub uruchomienie niewykorzystanych możliwości. Każda zmiana zaczyna się od refleksji. Pod okiem doświadczonego moderatora i przy użyciu interaktywnych metod zespoły diagnozują swoją sytuację, rozumieją w którym miejscu się znajdują, definiują swoje cele i wspólnie pracują nad najlepszymi dla siebie rozwiązaniami. Każdy z warsztatów jest specyficzny, sytuacyjny i opracowywany pod konkretne potrzeby. W przykładowym zespole 12 menedżerów zrealizowaliśmy cykl 9 warsztatów oraz duże warsztaty dla pod-zespołów tych menedżerów (150 uczestników), co przyniosło w efekcie wzrost marży netto o 90 mln zł.  

Jak:        min. 2 –dniowe warsztaty lub cykl warsztatów, działania on the job w przedsiębiorstwie

Projekt: Kierowanie zespołem

Cel:        Zdobycie wiedzy i przetrenowanie umiejętności z zakresu kierowania zespołem

Opis:      Warsztaty te przeznaczone są dla liderów zespołów i pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu dynamiki funkcjonowania zespołów, umiejętności diagnozowania swoich zespołów, budowania zespołów, kierowania zespołami w różnych ich fazach rozwoju, zespołowego rozwiązywania problemów, etc. Wiedza ta jest następnie trenowana na konkretnych kejsach uczestników takich warsztatów

Jak:        2-dniowe warsztaty lub cykl warsztatów

Projekt: System pracy zespołowej

Cel:        Wdrożenie wypracowanego systemu pracy zespołowej w realiach przedsiębiorstwa.

Opis:      Dużym zespołem ludzi trudniej kierować. Małe zespoły są o wiele sprawniejsze, bardziej zwinne (agile) i mogą generować  dodatkowe dochody dla firmy. Jeśli stworzymy dla takich zespołów i każdego w zespole przestrzeń do bycia takim małym przedsiębiorcą w swoim miejscu pracy, to wówczas mogą pojawić się całkiem nowe możliwości dla organizacji. Wyposażając dodatkowo każdy z zespołów w odpowiednie narzędzia pracy zespołowej, tak aby mogły samodzielnie np. analizować i optymalizować procesy, szukać usprawnień i samodzielnie je wdrażać, to może się okazać, że przyniesie to oszczędności sięgające nawet milionów złotych. Mamy przykłady takich wdrożeń. Jeśli przedsiębiorca w sprawiedliwy sposób podzieli się zyskiem z uzyskanych usprawnień, to uruchamia się wówczas coś w rodzaju systemu ciągłych ulepszeń, doskonalenia. Wymaga to wszystko zbudowania systemu pracy zespołowej opartego na wartościach takich jak szacunek, uznanie, godność, wiara w możliwości, kreatywność pracownika, czy solidaryzm. Jest wiele podobnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, ale nie opartych na takich wartościach i wtedy są on mniej efektywne.

Kroki w projekcie:           

 • Dobra diagnoza i zrozumienie specyfiki pracy przedsiębiorstwa
 • Wypracowanie indywidualnej koncepcji systemu pracy zespołowej
 • Warsztaty dla liderów zespołów
 • Warsztaty dla zespołów
 • Wdrożenie systemu pracy zespołowej
 • Wdrożenie narzędzi
 • Monitoring i stabilizacja nowego rozwiązania

Projekt: Współpraca pomiędzy zespołami

Cel:        Usprawnienie współpracy pomiędzy działami w ramach danej organizacji

Opis:      W przedsiębiorstwach bywa tak, że poszczególne zespoły funkcjonują sprawnie, ale współpraca pomiędzy zespołami czy działami w firmie wymaga poprawy. Istnieje wiele wąskich gardeł, które należy zlokalizować, zrozumieć ich występowanie i oddziaływanie na całość organizacji. Jeśli kilka z działów w firmie funkcjonuje dobrze, a jeden lub dwa są nieefektywne, to niestety całość nie funkcjonuje dobrze i ma to bezpośrednie przełożenie na efektywność czy wręcz wynik finansowy.

Rozpatrujemy współpracę pomiędzy działami z perspektywy układu „klient-dostawca”, gdzie w ramach firmy każdy dział ma swoich wewnętrznych dostawców i klientów rozumianych jako inne działy. W taki układzie zespoły analizują zależności między sobą, punkty styku, wychwytują słabości i szukają rozwiązań.

Jak:        interaktywne warsztaty lub cykl warsztatów