Piotr Wałecki

Piotr Wałecki  69 lat, emeryt, mieszka w Olsztynie. Wiceprezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.