Paweł Prejss

Paweł Prejss   menadżer w wieku 45 lat. Absolwent organizacji i zarządzania na Politechnice Łódzkiej, przygotowujący doktorat na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zarządzania i finansów. Ukończył szereg kursów podyplomowych, m.in. w Universite d’Auvergne, University of Navarra oraz Francuskim Instytucie Zarządzania. Szereg lat pracujący w firmach Auchan i Apsys. Menedżer i dyrektor finansowy, od 2000 roku związany z finansami i zarządzaniem aktywami na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. W opinii współpracowników świetny strateg, trafnie wytyczający cele i z powodzeniem do nich dążący. Skuteczny i dynamiczny. Szybko reaguje na zmiany w otoczeniu biznesowym.