Olga Kowzan

Olga Kowzan  Urodzona w 1985, Polka z Solecznik, obywatelka Litwy. Pracownica organizacji pomocy społecznej, tłumaczka osób niesłyszących. Działa we Wspólnocie Miłosierdzia Bożego.