Monika Karpuk

Monika Karpuk     19-letnia studentka pierwszego roku hispanistyki na KUL w Lublinie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia na altówce. Wraz ze swym zespołem występuje na wielu Ogólnopolskich festiwalach muzyki ludowej, otrzymując wiele nagród, a w tym I nagrodę na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-rzu Dolnym w 2016 roku oraz Nagrodę Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas drugiego dnia Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2018 roku. Od najmłodszych lat zachwycała ją polska kultura i stara się każdego dnia dzielić się nią z innymi. Miała również okazję być instrukto-rem muzycznym w Szkółce Cymbalistów w Bezdanach (mała wieś przy Wilnie), gdzie dzieliła się z Polakami żyjącym na Litwie naszym bogactwem kulturowym.