Mariano Caldarella

Mariano Caldarella   Muzealnik, pracuje w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Edukator i przewodnik w języku polskim i włoskim. Ukończył studia z pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia z nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Warszawskim, a także na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studia muzealnicze. Lubi podróżować, fotografować, interesuje się historią i literaturą.