Marianna Strugińska Felczyńska

Marianna Strugińska-Felczyńska   Absolwentka Studium Nauczycielskiego dla Szkół Medycznych we Wrocławiu oraz Akademii Medycznej Wydział Pielęgniarski w Lublinie. Ukończyła również różne kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe, a w tym Szkołę Liderów Nowej Ewangelizacji oraz kurs Akademia Dziennikarstwa na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Pracowała m. in. jako pielęgniarka, nauczyciel, dyrektorka Zespołu Szkól Medycznych w Zgierzu, a także Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zgierza. Obecnie emerytka. Głęboko zaangażowana w różne formy działalności społecznej. Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Łodzi.