Maria Motylewska

Maria Motylewska    Emerytowana nauczycielka, absolwentka studiów wyższych zootechnicznych; posiada również licencjat z teologii i odbyła kursy dokształcające z pedagogiki. Mężatka od ponad 40 lat, urodziła i wychowała sześcioro dzieci. Obecnie pomaga mężowi prowadzić małą firmę prywatną. Katoliczka wierząca i praktykująca.