Maria Kurowska

Maria Kurowska    Absolwentka Akademii Ekono-micznej w Krakowie, mgr inż. towaroznawstwa. Nauczycielka matematyki i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej, radna Rady Gminy Brzyska w I i II kadencji, radna i Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle w I i II kadencji, Burmistrz Jasła (2006- 2010 r.), radna Sejmiku i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego (2014 – 2019.r.) Od 12.11.2019 r. Posłanka na Sejm RP. Przynależność polityczna: ZChN (2000 – 2006), PiS (2006-2011), Solidarna Polska 2012 – nadal działa w Akcji Katolickiej i w Stowarzyszeniu Współpracowników Salezjańskich w Jaśle.