Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski   Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii o kierunku Eksploatacja Podziemna Złóż. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu BHP. Przez całe życie pracuje w Zakładach Górniczych „Lubin” KGHM Polska Miedź S.A., przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej. Aktywnie włącza się w działalność związkową oraz społeczną należąc do m. in. do Polskiego Stowarzyszenia Morsko Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego.