Marcin Jeziorny

Marcin Jeziorny Absolwent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na kierunkach pedagogika oraz filologia angielska. W 2019 roku ukończył podyplomowe studia EMBA w Collegium Humanum w Warszawie, obecnie wykładowca tejże uczelni. W 2009 w Londynie ukończył Greenwich Community College. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dla koncernów zagranicznych takich jak: Hitachi Zosen Inova, Vonroll, Austrian Energy and Environment. Od 2016 roku pracuje w spółce Energa Ciepło Kaliskie. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania. Żonaty z Clicią Augusto-Jeziorny.