Małgorzata Chwilczyńska

Małgorzata Chwilczyńska   Emerytka pochodząca z Kalisza, mieszka w Szwecji w Enskede na przedmieściach Sztokholmu. Po ukończeniu studiów psychologicznych wyszła za mąż; ma z nim dwójkę dzieci. W 1984 roku zmuszeni do opuszczenia kraju jako uchodźcy polityczni udali się do Szwecji. Pracowała cale życie jako psycholog i psychoterapeuta. Wiara jest dla niej bardzo ważna. Słucha polskich kaznodziei i audycji religijnych.