Magdalena Zarychta-Kozłowska

Magdalena Zarychta-Kozłowska      Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Prawa Kanonicz–nego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs-kiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mannheim (LL.M.). Doradca podatkowy (nr. wpis 14031). Doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Mannheim i Hamburgu. Od roku 2009 właściciel oraz Prezes Zarządu spółki doradztwa gospodarczego Acrum GmbH w siedzibą Hamburgu.