Magdalena Kit Krawczyk

Magdalena Kit-Krawczyk Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; ponadto studia podyplomowe z zakresu prawa pracy oraz kwalifikacji pedagogicznych. Od czerwca 2016 roku wiceprezes Zarządu Energa Operator Eksploatacja Kalisz. Od czerwca 2011 roku zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Kalisz w Energa Operator S.A. Zajmuje się zarządzaniem, nadzorowaniem działalności spółki, a także marketingiem i realizacją wyznaczonych celów sprzedażowych oraz optymalizacją procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Jest również prezesem Fundacji Energa.