Maciej Krajewski

Maciej Krajewski   Prawnik, 72 lata. Specjalista w zakresie edukacji ustawicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie filozofii prawa oraz chrześcijańskiej nauki w polityce społecznej. Członek Rady ds Polityki Senioralnej w Nowym Sączu.