Łukasz Polak

Łukasz Polak    34 lata, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2013-2015 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. W 2016 r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, zaś od sierpnia 2016 r. wykonuje zawód radcy prawnego.