Ludmiła Czekanowa

Ludmiła Czekanowa  Uzyskała licencjat z ekonomii uzyskany na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończyła następujące kursy: z zakresu zarządzania na Szwedzkim Instytucie Administracji Publicznej, Białoruskiej Akademii Administracji Publicznej, Solutions Center w Polsce, Eurostat w Gruzji oraz Mołdawii, w Białoruskim Państwowym Instytucie Standaryzacji i Certyfikacji, zaś z zakresu anglistyki na Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Mińsku. Pracowała w Urzędzie Statystycznym w Grodnie, na Państwowym Uniwersytecie w Grodnie (prowadząc kurs „statystyka społeczna i ekonomiczna”). Od roku 2013 do 2019 pracowała w Narodowym Komitecie Statystycznym Republiki Białoruskiej, zaś w 2019 w Narodowym Biurze Caritas. Obecnie bezrobotna.