Krzysztof Rozenbajger

Krzysztof Rozenbajger  lat 55, absolwent admini-stracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim z tematem pracy magisterskiej „Zasada subsydiar-ności państwa w katolickiej nauce społecznej”. Ukończył też studia MBA na Szkole Głównej Menadżerskiej Collegium Humanum w Warszawie oraz studia podyplomowe m.in. w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzania w oświacie, doradztwa zawodowego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia teologiczne. Pracował m. in. w administracji samorządowej oraz placówkach ochrony zdrowia (szpital, uzdrowisko). Aktualnie pracuje w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych. Poprzednio przez trzy lata pracował w Uzdrowisku Cieplice – kierował działem organizacji i kadr. Od 2006 roku prowadzi Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”, a w ramach tego m. in. małe wiejskie przedszkole. Wraz z żoną (katechetką) prowadzi niewielkie gospodarstwo agroturystyczne „Leszczynki” w Stankowicach, na Pogórzu Izerskim, niedaleko Zamku Czocha. Żonaty, troje dzieci, w tym dwoje już dorosłych

.