Katarzyna Radwańska

Katarzyna Radwańska   Doktorantka na Uniwersy-tecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach – gdzie rozwija kwestie czasopiśmiennic-twa sportowego w epoce XX-lecia Międzywojen-nego. Absolwentka tejże uczelni na kierunkach dziennikach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz turystyka religijna. Pasjonatka sportu, podróży oraz relacji polityka-religia-humanistyka. Warsztat dziennikarski pielęgnuje w Synaj.tv – realizując wywiady z osobami życia publicznego oraz pisując o tym, co jej w duszy gra i czego codziennie doświadcza. Kwestie społeczno-polityczne komentuje na blogu w serwisie Salon24. Żywo zaangażowana w teologię pastoralną i duszpasterstwo młodzieżowe. Beneficjentka programu Erasmus+ (Włochy, Portugalia, Turcja) oraz wolontariuszka wielu inicjatyw na gruncie sportu, religii oraz inicjatyw społecznych.