Karol Pytel

Karol Pytel  76-letni emerytowany inżynier elektryk, związany z górnictwem. Urodził się w Laskowej k/Limanowej. Ukończył technikum górnicze w Bytomiu w 1966 r., a Politechnikę Śląską w w 1974 r., gdzie uzyskał tytuł inż. elektryka. W PZPR był członkiem od 1968 do 1981. Od 1981 do 2000 r. NSZZ „Solidarność” gdzie przez trzy kadencje był członkiem Zarządu K.Z. a przez dwie kadencje przewodniczącym K.R. Pracował od 1966 w kopalni węgla kamiennego 2 lata, potem w elektrowni do 1974 r., a następnie w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych.