Joanna Kazanowska

Joanna Kazanowska       Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska (od 2003 r.). W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2006 r. aż do października br. była starszym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, gdzie prowadziła zajęcia laboratoryjne, wykłady, seminaria dla studentów na kierunkach technicznych związanych z zarządzaniem i ochroną środowiska. Promotorka ok. 30 prac magisterskich o charakterze analityczno-projektowym w zakresie ochrony środowiska. W 2008 r. została prorektorem ds. studenckich i dydaktyki PWSZ. W 2010 r. odbyła dwumiesięczny staż praktyczny w Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach w ramach projektu „Transfer wiedzy, transfer doświadczeń”. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych.